Welkom Terug!

14-05-2020

Yes! Wij gaan weer open! Donderdag 14 en Vrijdag 15 mei starten de kinderen weer op school. Op de Lukasschool zijn de klassen in tweeën gesplitst. Het ene deel komt op maandag en donderdag naar school. Het andere deel komt op dinsdag en vrijdag naar school. De drie andere dagen blijven thuisonderwijs, zoals u dat tot nu toe ook heeft gedaan.

Hieronder staan de belangrijkste punten/afspraken zoals wij aan het werk gaan op school. Wij hopen u hierdoor gerust te kunnen stellen en duidelijkheid te bieden.

Algemeen:

 • We houden 1,5 meter afstand van elkaar.

 • Alle collega’s en kinderen met klachten zijn niet welkom op school. Eerst 24 uur klachtenvrij alvorens weer naar school te gaan.

 • Wanneer een kind klachten ontwikkelt gedurende een schooldag, wordt u als ouders gebeld om uw kind op te halen. De school is hier bepalend in.Halen/ brengen:

 • Bij het naar school gaan en ophalen is het wenselijk om lopend of fietsend te komen. We verzoeken aan ouders om kinderen zo veel mogelijk zelfstandig naar school te laten komen waar dit mogelijk is.

 • Als kinderen onder begeleiding naar school komen brengt en haalt maximaal 1 ouder per gezin.

 • U neemt afscheid van uw kind bij het hek. De leerkrachten van groep 1-2 staan op het plein om uw kind mee naar binnen te nemen. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 gaan zelfstandig naar binnen. Groep 3B via de kleuteringang, de rest via de hoofdingang op het plein.

 • De deur gaat open om 8.15 uur.

 • We schudden geen handen. U haalt uw kind ook weer op bij het hek. Dus niet op het schoolplein. In de vorige brief staan de tijden van halen.

 • In de school wordt zo veel mogelijk afstand gehouden waar kan.Hygiëne:

 • Er zijn vaste momenten dat de handen worden gewassen en gedesinfecteerd, zoals bij binnenkomst, na toiletbezoek, voor het eten, na het buitenspelen en voor en na gym. We maken alleen gebruik van papieren handdoeken.

 • In verband met de hygiëne wordt er niet getrakteerd in de groepen en delen de kinderen geen eten en drinken met elkaar. Wij verzoeken ouders om fruit schoongemaakt mee te geven en te zorgen voor een beker die het kind zelf makkelijk kan openen.

 • Het schoonmaken van het gebouw wordt met aandacht voor contactpunten gedaan (bijv. deurklinken, trapleuningen e.d.) Ook worden de tafeltjes elke dag schoongemaakt.Gymles:

 • De kinderen krijgen op maandag of dinsdag gym op het Cruijff Court.

 • Laat uw kind die dag met sportieve kleding naar school komen. We kleden ons niet om.

 • De gymles zal uit rustige activiteiten bestaan zodat de kinderen even kunnen bewegen tussen de lessen.

 • De kinderen wassen voor- en na de gymles hun handen in de klas.

 • De gebruikte materialen worden na iedere gymles schoongemaakt door meester Luc.

 • ls het heel slecht weer is zullen wij uitwijken naar de gymzaal maar als het weer het toe laat gaan wij buiten gymmen.Sporten in de wijk:

 • Elke maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag staat het wijksportteam Utrecht zuidwest sport en spel te geven op het Cruijff court aan de Marco Pololaan.

 • Deelname is GRATIS.

 • 1e ronde van 15:00 tot 15:45 uur.

 • 2e ronde van 16:15 tot 17:00 uur.

 • Het is voor kinderen tot 12 jaar en er is plek voor 18 kinderen per ronde (VOL = VOL).Overige informatie:

 • Tussen personeelsleden onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden.

 • Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden.

 • Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. We proberen wel zoveel afstand tussen hen te bewaren in de klas. Zo zitten kinderen niet naast elkaar.Heeft u vragen, stel deze dan gerust aan de groepsleerkracht. Ook is de school bereikbaar voor uw vragen.