Totale Opening 8 juni

08-06-2020

Aanstaande maandag 8 juni mogen wij alle kinderen tegelijk op school ontvangen. Daar zijn wij erg blij mee! Natuurlijk blijft het ook wel een beetje spannend. We kunnen u echter gerust stellen dat wij alles volgens de richtlijnen van de regering uitvoeren.

Vergeleken met de ‘halve’ opening op 11 mei, zijn er niet veel dingen veranderd. Hieronder volgen de belangrijkste punten, die we graag onder uw aandacht willen brengen:

* We hebben er bewust voor gekozen om de ophaaltijden te blijven spreiden. Dit met als doel om de bewegingen rondom de school te beperken. We vragen u om niet te blijven hangen rondom de school. De ophaaltijden zijn:

Groep 7 en 8

  • ma/di/do/vr: 14.15 uur

  • woe: 12.15 uurGroep 1 t/m 3

  • ma/di/do/vr: 14.25 uur

  • woe: 12.25 uurGroep 4 t/m 6

  • ma/di/do/vr: 14.35 uur

  • woe: 12.35 uurDe kinderen kunnen tussen 8.15 en 8.30 naar school worden gebracht. De leerkrachten van de groepen 1/2 staan op het plein om de kinderen te ontvangen. De kinderen van groep 3 t/m 8 gaan zelfstandig naar binnen.

* U brengt uw kind(eren) tot aan het hek van de school. Leerkrachten, conciërge, en directie staan op tijd klaar om uw kinderen op het plein te ontvangen. Op dit moment kunnen wij nog steeds geen ouders op het plein of in de school ontvangen.

* De ingang bij het plein, is de enige in- en uitgang. De ingang van HvN wordt dus niet gebruikt.

* Wij hebben alle voorzorgsmaatregelen getroffen rondom de hygiëne. We hebben speciale schoonmaakspullen en desinfecterende zeep aangeschaft. Elke keer als de kinderen en leerkrachten binnen komen, moeten zij hun handen wassen. De leerkracht zal hier extra op letten. We hebben plexiglas schotten aangeschaft. Hiervan kan de leerkracht gebruik malen op het moment dat een leerling individuele hulp nodig heeft.

* Mocht uw kind, of anderen in uw gezin ziek zijn en deze verschijnselen kunnen op Corona duiden, dan mag uw kind niet naar school komen. Wilt u dit dan met ons communiceren?

* Mocht er een leerkracht ziek zijn en er is geen invaller beschikbaar, dan zijn wij genoodzaakt om de kinderen thuis te laten blijven. In deze situatie is het niet verantwoord om de kinderen over andere groepen te verdelen.

* De afgelopen weken, hebben de leerkrachten veel met u gecommuniceerd via de app, of in gesprek via hun privé telefoon. Vanaf nu zijn wij als school weer goed te bereiken. Als u iets met de leerkracht wilt communiceren, kunt u bellen naar school of een mail sturen naar de administratie: administratie@lukasschool.nl, of naar ons als directie: directie@lukasschool.nl. De leerkrachten zullen vanaf nu dus niet meer bereikbaar zijn via hun privé telefoon.

* De gymlessen zullen zo veel mogelijk buiten gegeven worden. Graag op de dagen dat uw kind gym heeft in gymkleren en dichte schoenen naar school.

* Helaas kunnen de jarigen nog niet trakteren. De reden hiervoor is dat er kans is op besmetting via het uitdelen van de traktaties.

* Voor het buitenspelen in de pauzes, hebben we het plein in zones ingericht. De kinderen blijven op deze manier ook buiten bij hun eigen groep en komen zo min mogelijk in contact met andere kinderen. Deze situatie blijven we ook na 8 juni handhaven.

* Er zijn nog een aantal kinderen niet op school. Wij zijn als school verplicht om dit vanaf 8 juni te melden bij leerplicht en de schoolarts. Het kan zijn dat als uw kind langere tijd afwezig is, leerplicht of de schoolarts contact met u hierover gaat opnemen. Zij zullen in eerste instantie met u in gesprek gaan en samen met u kijken naar wat er nodig is om het kind wel naar school te laten gaan. Zoals u begrijpt gaat het alleen om kinderen die langere tijd afwezig zijn en niet om kinderen die een paar dagen thuis zijn vanwege ziekte.

Mochten er vragen zijn, dan horen wij het graag via de telefoon of mail van u.