Uitdagend Onderwijs

05-11-2020

Uitdagend is een van de kernwaarden uit de visie van de Lukasschool. Wij hebben het omschreven als:

"Wij dagen kinderen uit om het beste uit zichzelf te halen, om kwaliteiten en talenten te ontdekken en ontwikkelen. We leggen de lat hoog en werken doelgericht. Wij sluiten zoveel mogelijk aan op de onderwijsbehoefte van ieder kind".

Voor ons allemaal is het jaar 2020 een tijd geweest met veel uitdagingen. Dit geldt voor de kinderen die heel plotseling in maart niet meer naar school konden, voor u als ouder die ineens thuisonderwijs moest geven soms in combinatie met zelf thuiswerken. Voor ons als onderwijs die op afstand les moesten gaan geven. We zijn trots op onze leerlingen, ouders en collega’s hoe wij allemaal met deze uitdaging zijn omgegaan. We zien een grote betrokkenheid bij elkaar, ook al spreken we de ouders voornamelijk via de telefoon en bij het hek op afstand.

In de media wordt veel gesproken over de achterstand die de kinderen hebben opgelopen. Wij blijven als school de lat hoog leggen en werken nog steeds doelgericht. Wij willen niet alleen over de achterstand spreken. We zien namelijk ook kinderen die juist geprofiteerd hebben van het thuis werken. De afgelopen periode hebben wij, samen met het onderwijsbureau Zien in de klas, gekeken naar welke kinderen hebben op welk gebied voor nu extra ondersteuning nodig. Sinds een paar weken, worden er groepjes kinderen extra geholpen. Bij de kinderen die juist heel erg vooruit zijn gegaan, gaan we kijken naar wat er zo goed heeft gewerkt en of we voor hen kunnen kijken wat we daarvan meenemen in ons onderwijs op school.

Naast de vakken reken en taal, vinden wij het belangrijk om ook de andere kwaliteiten en talenten te ontdekken bij de kinderen. Zodra het kan, willen wij weer starten met de muziek-en theaterlessen in de bovenbouw. Ook gaan we beginnen met muzieklessen door een muziekdocent in de groepen 4.
Groep 8 gaat nu een aantal weken achter elkaar op dinsdag naar de VO school Globe voor technieklessen. Zo willen we ook aandacht geven aan deze vakken, zodat iedereen zijn/haar talent kan ontdekken.

Binnenkort start de ambitieclub weer. De club waar kinderen op zoek gaan hoe ze hun ambitie kunnen verwezenlijken. Deze ambities kunnen per kind behoorlijk verschillen. Het ene kind heeft de ambitie om dierenarts te worden, terwijl het andere kind de ambitie heeft om een rommelmarkt voor het goede doel te organiseren. In een aantal weken gaan ze onder leiding van juf Corinta werken aan hun ambitie.

Ook voor ons als leerkrachten, ondersteuners, Ib, administratie, gymleerkracht en directie blijven wij de lat hoog houden. Door studiedagen en trainingen breiden wij onze kennis over goed onderwijs voor elk kind uit. Dit doen we vanuit grote betrokkenheid en passie voor ons vak. Om steeds ons doel te blijven verwezenlijken om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte van elk kind.