Start Leerlingenraad

29-11-2021

De leerlingenraad is weer van start gegaan! In de groepen 4 t/m 8 zijn spannende verkiezingen gehouden. Daaruit zijn de nieuwe leden van de leerlingenraad gekomen. Samen met de groepsvergaderingen werken we daarbij als Vreedzame School aan sociale vaardigheden, het vergroten van de autonomie en democratisch burgerschap. De mening van de leerlingen doet ertoe! Elke maand zal de leerlingenraad bij elkaar komen om te vergaderen over ideeën en oplossingen voor in de school. Juf Ouidad en juf Jolien zullen de leerlingenraad begeleiden. De leden zijn: Mohamed A (4), Hajar B (4), Mohamed el A (5), May (5), Ouiam (6), Lina K (7) en Mustafa (8). Vanaf januari zal ook een leerling uit groep 3 instromen. Wij zijn benieuwd naar alle mooie ideeën en uitwerkingen! Wordt vervolgd…