Ouderportaal

Op de Lukasschool worden ouders via een tweetal digitale systemen geïnformeerd.

Schoolplanner

Allereerst maken wij gebruik van onze website, die is gebouwd in Schoolplanner. De jaarkalender, foto’s, nieuwsbrieven etc. staan daarin. Eigenlijk alle, voor ouders belangrijke, algemene informatie vindt u terug op onze website (Schoolplanner). Daarnaast wordt u via Schoolplanner geïnformeerd over activiteiten van de groep waarin uw kind zit. Zo kan het gebeuren dat een leerkracht tijdens het schoolreisje al foto’s plaatst via Schoolplanner. Deze foto’s zijn dan alleen zichtbaar voor de ouders van kinderen uit dezelfde groep. Het is mogelijk een app te installeren op uw telefoon zodat u direct op de hoogte bent.

Ouderportaal Parnassys

Specifieke informatie over uw kind(eren) vindt u terug in Ouderportaal. Cijfers van toetsen, rapporten maar ook absenties kunt u daarin terugvinden. Deze gegevens zijn alleen voor u zichtbaar. Heeft u meerdere kinderen op school dan kunt u deze gegevens terugvinden per kind.

Voor beide systemen ontvangt u een aparte inlogcode via het door u opgegeven email-adres.