Voortgezet onderwijs

Voor de overgang van de leerlingen naar het voortgezet onderwijs is in Utrecht een gemeenschappelijke procedure afgesproken, de zogenoemde POVO-procedure (overgang primair onderwijs-voortgezet onderwijs). Hieraan neemt ook onze school deel.

Voor de ouders/verzorgers van de kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 worden ouderavonden georganiseerd waarin voorlichting gegeven wordt over deze procedure. De leerlingen van groep 7 en hun ouders krijgen in februari een preadvies.

In januari/februari krijgen de leerlingen van groep 8 en hun ouders de tijd om zich te oriƫnteren op voortgezet-onderwijsscholen door middel van informatiemarkten en open (les)dagen. De leerlingen van groep 8 en hun ouders krijgen vervolgens in februari het definitieve schooladvies voor het voortgezet onderwijs. Na goed overleg met de ouders en leerlingen worden de leerlingen aangemeld bij de voortgezet-onderwijsschool van hun keuze. In april wordt de Centrale Eindtoets van Cito afgenomen.