​Met plezier en ambitie leren wij voor het leven!

Wij leiden kinderen op tot wereldwijze wereldburgers.

Op de Lukasschool leren wij met plezier en ambitie. Onze leerkrachten werken met veel inzet en betrokkenheid aan de ontwikkeling van de kinderen. Als school doen wij dit in samenwerking met de ouders. Wij zijn van mening dat juist door deze samenwerking wij het beste in de kinderen naar boven kunnen brengen.

Vreedzame School

Wij zijn betrokken bij elkaar en de wereld om ons heen. Dit kunt u bij ons terugvinden in de Vreedzame school. Wij vinden het belangrijk dat kinderen al vanaf jonge leeftijd elkaar leren kennen en daarbij elkaars verschillen respecteren. Dit oefenen we met elkaar binnen de school. Naarmate de kinderen ouder worden, kijken wij ook over de muren van de school en zijn wij betrokken bij de wijk.

Samenwerken en talentontwikkeling

Op de Lukasschool werken leerkrachten die betrokken zijn bij de leerlingen, zich professioneel blijven ontwikkelen, hoge doelen stellen voor zichzelf en voor de leerlingen en openstaan voor de samenwerking met de ouders. Kinderen leren samen te spelen en te werken.

Wij hebben een actief programma voor talentontwikkeling. 

Nieuwsgierig geworden? Maak dan een afspraak.

ACTUEEL

  • Engels vanaf groep 1
  • Schooljudo tot groep 3
  • Tablets in de groepen vanaf groep 1
  • Veel aandacht voor sport en spel
  • Kunst en cultuur profiel; elke groep gaat 2 keer per jaar naar een museum en theater
  • Professionele drama en muzieklessen vanaf groep 6
  • Goede resultaten op taal en rekenen
  • Ambitieclub: kinderen werken met plezier en doelgericht aan hun ambitie
  • Gezonde school
  • De Lukasschool Ambitieclub

NIEUWS

19-05-2022
Verkeersexamen groep 8
Een echte feestdag voor de kinderen uit groep 8. De hele school was leeg vanwege de schoolreis. Voor groep 8 betekende dit het vieren van de verjaardag van de juf en het afleggen van het verkeersexamen. Iedereen was keurig op de fiets. Samen zijn ze naar de Verkeerstuin bij Park Transwijk gefietst. Daar startte het verkeersexamen georganiseerd vanuit Veilig Verkeer Nederland (VVN). Alle kinderen hebben de route keurig afgelegd. Nu hopen dat natuurlijk iedereen voor zijn verkeersexamen is geslaagd!
16-05-2022
Blok 6: Iedereen is anders
Maandag 16 mei zijn we de dag gestart op het schoolplein. Blok 6 van de Vreedzame school is: Iedereen is anders. Dit vieren we door iedereen te accepteren zoals hij/zij is. De kleuters gaven een prachtige show door in hun mooiste kleren over het plein te lopen. Van prinses, ridder tot zeemeermin. Alles liep voorbij. Ook groep 7 had de kelen gesmeerd en lieten een zelfgeschreven rap horen. Met als thema: iedereen is anders en dat moet gevierd worden!
13-05-2022
Wijkagent op bezoek
In de groepen 6, 7 en 8 is de wijkagent Stephan langs geweest om zichzelf voor te stellen en te vertellen wat de wijkagent in Kanaleneiland precies doet. Naast Stephan was er ook een agent mee en een ICT-agent. Iemand in normale kleren die wel een pistool draagt. De bovenbouw heeft daar ook uitleg over gehad. Hoe zit het met cyberpesten en wanneer wordt iets wat online gebeurt strafbaar. Echt iets waar we deze tijd veel mee te maken hebben. Leuk en leerzaam!

" Je voelt je thuis op de Lukasschool "