Opening Blok 6 Vreedzame School

20-06-2019

Donderdagochtend 20 juni werd blok 6 van de Vreedzame School geopend op het schoolplein. Het thema van blok 6 is: 'Wij zijn allemaal anders'.

De kinderen leren tijdens dit blok om te gaan met verschillen van mening en verschillen in gewoontes, leefstijl, levensbeschouwing, leeftijd, sekse en in cultuur. We werken aan acceptatie en waardering daarvan. Naast verschillen zijn er ook overeenkomsten. De kinderen leren dat je dit terugziet binnen de eigen families, de klas, de school en de samenleving. Om goed om te kunnen gaan met verschillen moet je erover kunnen praten. Het gaat om luisteren naar de ander, een mening vormen, van mening kunnen veranderen en een eigen mening verdedigen. Op deze manier willen we vooroordelen tegengaan. Door een positieve aanpak ervaren de kinderen verschillen als vanzelfsprekend in plaats van eng of vreemd. In dit blok gaat het dus om accepteren, tolerantie en waarderen.

Dat iedereen anders is lieten de kleuters ons heel goed zien. Zij kwamen allemaal verkleed het schoolplein opgelopen. We zagen Mega Mindy en Superman, een cowboy, een heleboel prinsessen en nog veel meer kinderen in de prachtigste kostuums. Allemaal verschillend, allemaal even mooi!