Lukasschool gesloten

15-03-2020

Geen onderwijs op scholen van PCOU Willibrord in navolging van kabinetsbesluit 15 maart.

Vanmiddag heeft een deel van het kabinet spoedoverleg gevoerd met de medische
sector en is er besloten dat de scholen hun deuren moeten sluiten. In navolging van dit besluit is er vanaf maandag 16 maart tot en met 6 april geen onderwijs op de scholen van PCOU Willibrord.

In de loop van komende week komt er nadere informatie over de eindtoets basisonderwijs en de eindexamens in het voortgezet onderwijs.
Met 30 basisscholen in Utrecht en 11 middelbare scholen voelen wij als bestuurders een grote verantwoordelijkheid voor de gezondheid en veiligheid van de ruim 20.000 leerlingen en de 2.500 medewerkers. Dit weekend is er achter de schermen veel overleg geweest met de betrokken instanties en heeft het bestuur ook ingezet op het sluiten van de scholen.

Tot wanneer sluiten de scholen?
De scholen sluiten vanaf maandag 16 maart tot en met 6 april de deuren voor
onderwijs op locatie. Wanneer nieuwe maatregelen worden afgekondigd wordt u
hiervan op de hoogte gebracht. Uitsluitend opvang op school van leerlingen in bijzondere gevallen Voor leerlingen waarvan (beide) ouders werken in de zogenaamde ‘vitale sectoren’, is het van belang dat er opvang is. Onder vitale sectoren wordt onder andere verstaan:
 de zorg;
 het onderwijs en de kinderopvang;
 de brandweer, de politie en andere nooddiensten (veiligheidsregio)

De complete definitie en lijst van beroepen vindt u op de website van de
rijksoverheid. Werkt u (beide) in één van deze sectoren en kunt u elders geen opvang voor uw kind(eren) organiseren? De schoolleiding van uw kind(eren) informeert u over de mogelijkheid voor opvang op de school. We verzoeken u vriendelijk maar nadrukkelijk om u te houden aan deze voorwaarden.
Let op: Bij (neus)verkoudheid en/of keelpijn en/of hoesten of koorts geldt dat er ook géén opvang op school mogelijk is.

Onderwijs op afstand
Onze scholen verkennen de mogelijkheden en bereiden voor, om op afstand, thuis
en/of digitaal, te leren. De school van uw kind(eren) informeert u later over de gang van zaken op school en de specifieke details bijvoorbeeld met betrekking tot het maken van huiswerk, leren op afstand en stage lopen.

Kinderopvang/BSO
Ook de kinderdagverblijven sluiten de deuren. De kinderopvang/BSO waar uw kind
naartoe gaat, informeert u nader hierover.
We hebben te maken met een uitzonderlijke situatie en die vraagt veel van ons
allemaal. Wij hopen dat de maatregel om de scholen te sluiten een bijdrage levert aan het verder voorkomen van een snelle verspreiding van het coronavirus. Houd je gezondheid en die van je kind(eren) en naasten goed in de gaten en volg bij klachten de richtlijnen van de overheid en het RIVM.
Ondertussen hebben we oog voor hoe complex en intensief het voor jullie op de
scholen is. We spreken daar onze grote waardering voor uit. Heel veel sterkte met de voorbereidingen en alles wat er op jullie afkomt. We waarderen jullie inzet enorm!