Nieuwe start ambitieclub

16-01-2023

Er zijn weer leerlingen geselecteerd voor de Ambitieclub dit jaar. Leerlingen uit groep 6, 7 en 8 mochten solliciteren met hun ambitie. Een ambitie is een persoonlijk doel dat je graag wil bereiken. Je wil iets maken, doen, leren of kunnen omdat je het belangrijk en leuk vindt. Onder leiding van juf Jolien gaan deze leerlingen aan de slag met hun ambitie om dichterbij hun doel te komen.

Nabil uit groep 6 wil automonteur worden.
Rozan en Sophie uit groep 7 willen actrice worden.
Ouiam uit groep 7 wil journalist worden.
Sarah uit groep 8 wil advocaat worden.

Ze doen onderzoek naar hun motivatie, gebruiken internet, boeken en filmpjes om informatie te verzamelen, gaan een interview voorbereiden en plannen misschien wel een bezoek aan iemand. De Ambitieclub leert kinderen om na te denken over hun persoonlijke doelen, op korte termijn maar ook op lange termijn. Als je iets wil en je werkt er hard voor, dan kun je het bereiken! En: samen sta je sterk!