Nieuws

10-02-2020
De Lukasschool Ambitieclub
Op de website van de Lukasschool is te lezen: ‘Met plezier en ambitie leren wij voor het leven! Dat is ons motto en tegelijkertijd de missie van de Lukasschool’. Het is voor ieder kind belangrijk - om te beginnen op de basisschool en vervolgens op de middelbare school – beetje bij beetje te ontdekken waar zijn of haar interesses liggen, waar het hart sneller van gaat kloppen, welke dromen er gedroomd worden, waarheen de levensweg, professioneel of anderszins, misschien zal gaan leiden. Op de Lukasschool geven we kinderen sinds eind 2019 de gelegenheid stapjes te zetten in de verwezenlijking van hun ambitie. Op de Lukasschool worden drie tot vier keer per jaar steeds drie kinderen geselecteerd uit de groepen 6, 7 en 8. Zij gaan een traject in van zeven weken om die stapjes ook daadwerkelijk te zetten. Een voorbeeld? Je wil chirurg worden? Maak dan eens een mind-map van alles wat daarbij komt kijken. Zet die ambitie eens op papier en ga eens bij jezelf na wat je beweegredenen zijn, beschrijf eens waarom je het zo graag wil. Doe eens een onderzoekje naar wat je moet doen om chirurg te worden, of naar het vak van een chirurg. Wat doet zo iemand eigenlijk precies en met wie werkt een chirurg vaak samen? Schrijf een brief naar een chirurg in een ziekenhuis en vraag of je hem mag komen interviewen. Maak de interviewvragen. Bezoek het ziekenhuis goed voorbereid, lees over wat voor ziekenhuis het is. Werk het interview uit en maak een verslag. Schrijf een bedankbrief naar de chirurg die je in het ziekenhuis ontving. Maak op basis van je verslag een presentatie voor je klas. Houd de presentatie. Maar het kan ook zijn dat het je ambitie is een keer een sponsorloop te organiseren of een rommelmarkt voor een goed doel. Op de Lukasschool kan dat in de Ambitieclub allemaal. Hieronder treft u links aan naar verslagen van de drie kinderen die aan de eerste Ambitieclub meededen.
 
06-02-2020
Letterfeest groep 3
Op donderdag 6 februari vierden de groepen 3 het letterfeest! Dit omdat zij alle letters hebben geleerd en ook al kunnen lezen. Er was een diploma- uitreiking door juf Annelies en juf Jolanda, waar de kinderen binnen kwamen lopen met een letterlied en hun letterpet op. Onder daverend applaus ontvingen de kinderen hun letterdiploma en een zakje met letterkoekjes en een mooie gelpen, om al die mooie geleerde letters als woorden op te schrijven. De klas was versierd en samen met de ouders hebben de kinderen letterbingo gespeeld. Wat was iedereen fanatiek! Een geslaagd feestje! Bedank allemaal voor jullie enthousiasme.
 
06-02-2020
Opening Vreedzame school Blok 4
We zijn gestart met blok 4 van de Vreedzame School: ‘We hebben hart voor elkaar’. Bij blok 4 staat het omgaan met gevoelens centraal. Het is belangrijk om kinderen te leren hoe belangrijk het is om met gevoelens om te gaan. Pas dan kan er een goede communicatie en samenwerking tussen mensen ontstaan. Emoties spelen een belangrijke rol in conflicten. We moeten allemaal leren om te gaan met gevoelens van boosheid, verdriet, eenzaamheid en buitengesloten worden. Bij een conflict lopen de emoties aan beide kanten vaak hoog op. Om een conflict te kunnen oplossen leren kinderen eerst hun eigen emoties te herkennen om er vervolgens over te kunnen praten. Ze leren om de gevoelens van de ander te herkennen en deze gevoelens te respecteren. Zo hebben we hart voor elkaar. Kinderen leren om hun gevoelens onder woorden te brengen. We stimuleren kinderen om elkaar te ondersteunen als iemand iets niet durft of bang is. We stimuleren kinderen om bij boosheid eerst af te koelen voor ze een conflict gaan oplossen. We hebben hart voor elkaar bij verdriet, boosheid, eenzaamheid, buitensluiten, bij verschil in karakter. We hopen hiermee de kinderen te raken en ze te leren hoe ze in de toekomst beter met hun emoties kunnen omgaan.
03-02-2020
Het WCOU project
In samenwerking met de Universiteit Utrecht werken wij als Lukasschool mee aan een onderzoek. Het onderwerp van het onderzoek is: Wat zijn de denkbeelden van ouders en leerkrachten over de centrale waarden van de Lukasschool (leren, uitdagend, kansen, kennis en kunde, aandacht en samen) en hoe verschillen deze, of komen deze met elkaar overeen? Voor de zomervakantie heeft het onderzoek plaatsgevonden onder de leerkrachten. De afgelopen weken hebben we het onderzoek uitgebreid naar ouders. Voor dit onderzoek hebben we hele mooie en betekenisvolle gesprekken gehad met ouders. De uitkomsten gebruiken wij om ons onderwijs nog beter te maken en de onderlinge communicatie nog beter te laten verlopen.
 
27-01-2020
Groep 5 naar de Schouwburg
Op 27 januari ging groep 5 naar de schouwburg. Daar was een voorstelling en die heette: De Grote Olympische Spelshow. Er waren twee teams (rood en blauw). Die gingen tegen elkaar strijden. Er waren dance battles en moeilijk vragen in een quiz. Die vragen gingen over de geschiedenis van de Olympische spelen. In de dance battles gingen ze dansen en deden ze verschillende sporten na: kickboksen, schermen, paardrijden, curling, tennis en ballet. Het was heel grappig en uiteindelijk was het gelijk spel (12-12). Toen gingen we met de bus weer terug naar school. Safae, Lina K., Mayssam
 
17-01-2020
Huiswerkbegeleiding
Sinds september 2019 bevindt Stichting Leren voor de Toekomst zich op de woensdagen op onze school. Leren voor de Toekomst is een instituut voor bijles en huiswerkbegeleiding. Op dit moment zijn er dertig basisscholieren op de woensdag. De lessen vinden iedere week plaats van 15:00-17:00 voor basisscholieren vanaf groep 6. Leerlingen die in het bezit zijn van een U-pas betalen 20 EURO per maand, leerlingen zonder U-pas betalen 40 EURO per maand. De eerste proefles is altijd gratis. Mocht je een vriendje of vriendinnetje hebben van een andere school, dan zijn die ook altijd welkom! In elke klas zitten maximaal vijftien leerlingen en er staan minimaal twee begeleiders op de groep van HBO- of WO-niveau. Tijdens de les kun je jouw vragen stellen over het huis- en leerwerk. Maar we geven ook iedereen taal- en rekenles aan de hand van ons eigen lesmateriaal. De boekjes zijn gericht op de onderwerpen die aan bod komen bij de Cito’s. Hopelijk tot snel op Hart van Noord (Trumanlaan 60D). Kom een keer langs of neem contact met ons op! www.lerenvoordetoekomst.nl contact@lerenvoordetoekomst.nl
20-12-2019
Fijne Kerstvakantie!
De directie en de meesters en juffen van de Lukasschool wensen alle kinderen en hun ouders een hele fijne Kerstvakantie en een heel goed begin van het nieuwe jaar. We hopen dat iedereen lekker uitrust en op 6 januari gezond en wel aan het nieuwe jaar kan beginnen!
 
13-12-2019
Foute Kersttruiendag
Foute kersttruiendag it is! #lukasschool #savethechildren
 
13-12-2019
Kerstkaartenactie
Ook dit jaar heeft de Lukasschool een Kerstkaartenactie georganiseerd. Dit jaar stuurden de kinderen kaarten via het Nationaal Ouderen Fonds naar eenzame ouderen. Ook gingen er kaarten naar de wijkpolitie, het revalidatieoord in Park Transwijk, een bejaardentehuis en het Jeugd Educatie Fonds. Dit Fonds ondersteunt de Lukasschool financieel bij bepaalde evenementen. Al deze mensen hadden naar ons idee wel een Kerstwens verdiend!