Brede School Hart van Noord

Brede School Hart van Noord is een samenwerkingsverband tussen onderwijs, welzijn en het peutercentrum. Vanuit een gezamenlijke visie en intensieve samenwerking zetten wij ons in voor talentontwikkeling, ouderbetrokkenheid en ‘De Vreedzame Wijk’.

De Lukasschool werkt binnen de Brede School Hart van Noord samen met OBS de Panda, KBS De Zeven Gaven, DOENJA Dienstverlening en Spelenderwijs Utrecht.

Meer informatie leest u op de website van de Brede School.