Onze visie en missie

Met plezier en ambitie leren wij voor het leven!, dat is ons motto en tegelijkertijd de missie van de Lukasschool.

De eerste letters van onze schoolnaam beschrijven onze visie.

Leren

Leren is een levenslang proces. Op de basisschool sta je aan het begin van dat leerproces. Het is dus belangrijk dat we kinderen laten zien hoe leuk leren kan zijn, en hoe handig en belangrijk het is om kennis te verwerven. Want iedereen wil een fijne plek in de samenleving. De school is hiervoor een belangrijke oefenplaats, waar iedereen fouten mag maken en elke dag een nieuwe kans krijgt.

Uitdagend

Wij dagen kinderen uit om het beste uit zichzelf te halen, om eigen kwaliteiten en talenten te ontdekken en deze verder te ontwikkelen. We leggen daarbij de lat hoog en gaan doelgericht te werk. Wij werken op maat: als je meer aankunt, krijg je meer en als je anders nodig hebt, krijg je anders. We dagen kinderen uit zelfstandig na te denken.

Kansen, kennis en kunde

Op de Lukasschool krijgen alle kinderen gym en techniek van een vakdocent. Ook worden zij ICT-vaardig gemaakt. In de bovenbouw wordt er met tablets gewerkt. Onze leerlingen maken kennis met onderzoekend leren. Om dit te kunnen realiseren werken er op de Lukasschool ambitieuze en betrokken leerkrachten. Van hen wordt verwacht dat zij vorm geven aan ‘een leven lang leren’ en zich inspannen om hun professionele kennis en vaardigheden op peil te houden.

Aandacht 

Op de Lukasschool zien we alle kinderen met hun mogelijkheden tot groei. Met aandacht kan het beste uit elk kind naar boven worden gehaald. We vinden het belangrijk dat kinderen in de groep positieve aandacht voor elkaar hebben. Dat elk kind ook daadwerkelijk gezien wordt door de groep. Iedereen doet bij ons mee. Wij proberen daarnaast ook zo veel mogelijk aandacht te hebben voor ouders. Ouders zijn welkom!

Samen

Onze school is een gemeenschap van leerlingen, leerkrachten en ouders. We streven met elkaar naar een veilig leerklimaat en een fijne sfeer. ‘De Vreedzame School’ helpt ons daarbij. We maken dit zichtbaar binnen en buiten de school. Het is fijn te merken dat veel ouders zich realiseren hoe belangrijk het is om betrokken te zijn bij de school.

Wij werken samen met de andere scholen binnen de Brede School en met diverse (externe) partners.

Alleen kom je ver, samen kom je verder!