Verlof aanvragen

Volgens de Nederlandse wet zijn kinderen vanaf 5 jaar verplicht om onderwijs te volgen: dit noemen we ‘leerplicht’. Dit betekent dat wanneer een kind ziek is, dit aan school gemeld moet worden. Als er andere redenen zijn waardoor een kind niet naar school kan komen, moet hiervoor toestemming gevraagd worden aan de schoolleiding.

De schoolleiding besluit over het toekennen of afwijzen van een aanvraag. Hierbij moet de school dezelfde regels hanteren als de leerplichtambtenaar: er moet sprake zijn van ‘gewichtige omstandigheden’. U kunt dit verlof aanvragen via een speciaal formulier; dit is te verkrijgen bij de administratie. De directie beslist over verlofaanvragen tot maximaal 10 schooldagen.

Verlof meer dan 10 schooldagen

Voor bijzonder verlof van meer dan 10 schooldagen is toestemming nodig van de leerplichtambtenaar. De ouder/verzorger dient hiervoor een aanvraag in bij de gemeente Utrecht. Na het horen van de schooldirecteur neemt de gemeente een beslissing. U kunt bijzonder verlof voor meer dan 10 schooldagen aanvragen via het formulier op de website van de gemeente Utrecht. Klik hier voor de folder van de gemeente Utrecht over het aanvragen van bijzonder verlof.