Het schoolbestuur

Onze school hoort, samen met 31 andere scholen, bij de Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht (PCOU). Deze PCOU-scholen onderscheiden zich doordat het bestuur en de medewerkers vanuit een christelijke levensvisie goed onderwijs willen geven aan alle kinderen die de school bezoeken.

Het kantoor van de Stichting PCOU is gevestigd aan de Kaap Hoorndreef 66, 3563 AW Utrecht.

Postadres:    Postbus 9419, 3506 GK  Utrecht
Telefoon:(030) 272 31 23
Website:www.pcouwillibrord.nl