Ouderraad

De ouderraad is een groep ouders/verzorgers die de relatie tussen de ouders, de medezeggenschapsraad, de directie en de school bevordert. Dit kan heel praktisch zijn, zoals hulp bij het organiseren van sportdagen en bij diverse activiteiten voor de vieringen van Kerstmis, Pasen, het Offerfeest, etc.

De ouderraad kan ook zelf met ideeën komen, zoals bijvoorbeeld het organiseren van een markt voor een goed doel. Ook vragen we de mening van de leden van de ouderraad over allerlei die op school spelen.
In de ouderraad zijn bijna alle groepen (1 t/m 8) door een ouder/verzorger vertegenwoordigd. Zij vergaderen ongeveer eens in de zes weken. Bij deze vergaderingen is ook een lid van het team voor advies aanwezig.

Kindbijdrage

In verband met de bekostiging van diverse activiteiten, zoals het Suikerfeest, Sinterklaas, Kerstmis, Pasen, sportdagen, schoolreisjes, uitstapjes, etc., vragen wij een vrijwillige kindbijdrage aan u. De bijdrage is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. De kindbijdrage is voor dit schooljaar:

Voor het eerste kind€ 35,00
Voor het tweede kind€ 30,00
Voor het derde kind€ 25,00
Voor elk volgend kind     € 25,00

Betaling in termijnen is, in overleg met de schoolleiding, mogelijk. Als uw kind een U-pas heeft, kunt u een kopie van deze pas inleveren bij de administratie. Dan declareren we de kindbijdrage via de U-pas.