Tandwiel

Tand-wiel Jeugdtandverzorging bezoekt de school 2 x per jaar voor de halfjaarlijkse controle van het gebit voor de aangemelde kinderen. Controle en behandeling vinden plaats in het behandelcentrum aan de kanaalweg in Utrecht.

De kinderen worden opgehaald met een taxibus en naar het behandelcentrum gebracht. Ouders kunnen hierbij aanwezig zijn.

Deze service wordt geheel betaald door uw ziektekostenverzekeraar omdat kinderen tot 18 jaar vallen onder de basisverzekering. Ouders hoeven hier dus niets voor te betalen.

Wel wordt aan de ouders gevraagd om toestemming te verlenen voor onderzoek en behandeling bij Tand-wiel Jeugdtandverzorging. Aanmeldingsformulieren kunt u via de administratie van de school verkrijgen.