Voor het eerst naar school

Kinderen starten op de basisschool na hun vierde verjaardag. Wij zullen proberen uw zoon of dochter daar zo goed mogelijk op voor te bereiden. Zo mag uw kind in de weken voordat het 4 jaar wordt, komen wennen en maakt dan al kennis met de juf en de andere kinderen. Deze (maximaal 10) dagdelen spreekt u van tevoren af met de leerkracht.

Inschrijven

Wij hebben geen wachtlijst, maar voor de planning van het aantal klassen e.d. is het van belang dat wij tijdig, liefst wanneer uw kind 3 jaar wordt, de officiële inschrijving van uw kind binnen hebben. Overigens kunnen kinderen al eerder op onze voorschool worden geplaatst.

Voorschool

Aan de Lukasschool is een voorschool verbonden, waar uw kind vanaf 2½ jaar gedurende vier dagdelen per week naartoe kan. De voorschool bereidt kinderen goed voor op de basisschool en heeft een eigen buitenspeelruimte. Veel thema’s die aan de aan bod komen, lijken op de thema’s die in de kleutergroepen worden aangeboden. Er is intensief overleg tussen de voorschoolleidsters en de basisschoolleerkrachten. Dit zorgt voor een goede doorgaande leerlijn en zo kunnen de kinderen nog beter begeleid worden, wat beslist een voordeel is bij de start op de basisschool.

Het is van belang dat u uw kind bij de voorschool aanmeldt als het 2 jaar is.