Team

Het team van de Lukasschool bestaat uit een groep zeer betrokken en ervaren leerkrachten.

Op de Lukasschool hebben wij de volgende functies:

Directie

Op de Lukasschool zijn Annelies Maas en Jolanda Snoek de directie. Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de school en het aanspreekpunt voor de ouders/verzorgers.

Bouwcoördinatoren

We hebben twee bouwcoördinatoren op school: Oktay Demirer voor de groepen 1 t/m 3 en Annemieke van der Krift voor de groepen 4 t/m 8. De belangrijkste taken van een bouwcoördinator zijn het bewaken van de doorgaande lijnen op de school, het voorzitten van vergaderingen, het coachen en begeleiden van leerkrachten en het overleggen met de directie en intern begeleider. De bouwcoördinator is aanspreekpunt voor de leerkrachten en de ouders in de betreffende bouw.

Groepsleerkrachten

Onze leerkrachten zijn alleen, of met zijn tweeën, verantwoordelijk voor het lesgeven en de begeleiding van de groep.

Bernadette
Groep 1/2C
Carmen
Gymdocent
Abdel
Concierge
Alexandra
Intern begeleidster
Anneke
Mngmnt.assistente/Administratie
Annelies
Directie
Asha
Groep 6B
Bonnette
Groep 8
Chantal
Groep 3
Coby
Leraarondersteuner
Henk
Techniek, ICT
Esmee
Groep 6A
Esther
Groep 5
Felicia
Groep 1/2 C
Hamid
Groep 7 A
Hamid
Groep 1/2B
Jan
Groep 8
Jeanette
Groep 5, 6 A
Jolanda
Directie
Jolanda
Klassenassistent groep 3
Jörgen
Groep 4
Kim
Groep 4
Marianne
Groep 1/2 C
Marjolein
Groep 1/2 A
Muharema
Onderwijsassistent
Oktay
Groep 1/2A, Coördinator OB
Ouidad
Klassenassistent groep 1/2
Peter
Leraarondersteuner
Rieneke
Groep 3
Samira
Groep 7 B
Sevelir
Onderwijsassistent