Ambitieclub Lukasschool

Op de website van de Lukasschool is te lezen: ‘Met plezier en ambitie leren wij voor het leven! Dat is ons motto en tegelijkertijd de missie van de Lukasschool’. Het is voor ieder kind belangrijk - om te beginnen op de basisschool en vervolgens op de middelbare school – beetje bij beetje te ontdekken waar zijn of haar interesses liggen, waar het hart sneller van gaat kloppen, welke dromen er gedroomd worden, waarheen de levensweg, professioneel of anderszins, misschien zal gaan leiden. Kinderen hebben grote en kleine ambities, voor nu en voor later. Een ambitie hoeft geen beroep te zijn. Kok worden kan een ambitie zijn, maar het organiseren van een rommelmarkt voor een goed doel ook.

Op de Lukasschool geven we kinderen de gelegenheid stapjes te zetten in de verwezenlijking van hun ambitie. Op de Lukasschool worden drie tot vier keer per jaar een paar kinderen geselecteerd uit de groepen 6, 7 en 8 voor de Ambitieclub. Zij gaan een traject in van zeven weken om die stapjes ook daadwerkelijk te zetten. De leerlingen worden begeleid in hun actieplan waarin zij zelf invloed uitoefenen op hun weg naar het waarmaken van hun ambitie. Hierdoor leren ze regie te nemen in het proces. Ze ontwikkelen het eigen handelingsvermogen en het geloof in eigen kunnen. Ook leren de leerlingen reflecteren op hun actieplan en het proces. 

Twee voorbeelden uit de praktijk:

Ouiam heeft in groep 7 meegedaan aan de Ambitieclub. Haar ambitie was journalist worden. Deze ambitie heeft ze al sinds ze klein is. Ze heeft deze ambitie omdat ze het belangrijk en leuk vindt om meningen en verhalen van anderen te horen en die te delen. Het lijkt haar een interessant beroep en wil er meer ervaring mee opdoen. Gedurende een aantal weken heeft zij onder begeleiding haar ambitie onderzocht, zich verdiept in het beroep en heeft ze contact opgenomen met een journalist in Utrecht. De journalist is op bezoek gekomen op school en Ouiam heeft haar geïnterviewd. Dit interview heeft ze verwerkt in een zelfgeschreven artikel, die vervolgens in de nieuwsbrief van de school is gepubliceerd.  

Sara Naz heeft in groep 7 meegedaan aan de Ambitieclub. Haar ambitie was architect worden. Thuis maakte ze al veel schetsen van huizen in een schrift. Ze wilde graag meer leren over het beroep architect en wat je daarvoor allemaal moet doen. Zij heeft haar ambitie onderzocht, zich verdiept in het beroep door een mind-map te maken en informatie op te zoeken en ze heeft opgezocht welke architectenbureaus er in Utrecht zijn. Ze heeft ook een bezoek gebracht aan een architectenkantoor in Utrecht. Daar heeft ze een rondleiding gekregen, mocht ze meekijken op een computer van een architect en heeft ze iemand geïnterviewd die daar werkt. Ze heeft hier een verslag van gemaakt en heeft een presentatie gegeven aan haar klas. 

Hieronder treft u een aantal links aan naar verslagen van kinderen die aan de Ambitieclub meededen.