Spelend leren in groep 1 en 2

Kleuters leren van ervaringen die zij opdoen tijdens hun spel. Wij spelen daarop in door te zorgen dat er veel materiaal is waarvan kleuters kunnen leren. Ook praten we veel met de kinderen en stellen we hun veel vragen over verschillende onderwerpen, zodat ze veel woorden leren en goed leren spreken. Dat is belangrijk als voorbereiding voor het latere lees- en taalonderwijs.

Werken met thema’s

In de kleutergroepen werken we met thema’s. Bijvoorbeeld de familie, de boerderij, de seizoenen of het ziekenhuis. De kinderen doen activiteiten die aansluiten bij het thema en de speel- en werkhoeken, een thematafel en een ontdekhoek worden bijpassend ingericht.

Lesmethoden

We gebruiken regelmatig de kleutermethoden ‘Ik & Ko’, ‘Met woorden in de weer’ en ‘LOGO 3000’. Daarnaast begeleiden wij uw kind bij sociale vaardigheden, de taalontwikkeling, rekenen, beeldende en muzikale vorming en de motorische ontwikkeling. Ook stimuleren we het samen spelen van de kinderen. Ze leren veel van en met elkaar.

Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de groepsleerkrachten, de leerkrachten voor de extra hulp en de taalcoördinator in verband met de afstemming van het onderwijs in de onderbouw.