Samen met ouders

Een goed contact tussen ouders/verzorgers en school vinden wij van groot belang. Wij willen graag samen met u werken aan de ontwikkeling van uw kind. Het is in het belang van uw kind, en ook van u, dat u goed weet wat er in de school gebeurt. Dit betekent dat het heel verstandig is om naar de ouderavonden te komen, maar ook naar andere contactmomenten, zoals de spel-inloopochtenden en koffieochtenden.

Op donderdagochtend van 8.30 tot 9.00 uur kunt u bij ons koffie- en theedrinken en met elkaar praten. Tijdens deze ochtenden is er altijd een teamlid van de school aanwezig om vragen te beantwoorden over de nieuwsbrief of iets te vertellen over een onderwerp waar ouders meer over willen weten. Ook nodigen wij regelmatig een gastspreker uit die over een bepaald onderwerp informatie geeft.

Wij stellen het erg op prijs als u als ouder/verzorger belangstelling toont voor onze school. U bent dan ook van harte welkom om uw vragen aan ons te stellen of uw opmerkingen met ons te delen. Voor een gesprek met de directeur kunt u een afspraak maken. De leerkrachten staan u graag na schooltijd te woord.