Blok 5: Steentje bijdragen

24-03-2023

Vanmorgen hebben wij met z'n allen blok 5 geopend op het plein.
De groepen 4 en 6 hebben de opening verzorgd, groep 6 heeft mooie uitspraken gedaan over "we dragen allemaal een steentje bij" en groep 4 heeft een prachtig gedicht voorgedragen en hartjes met opstekers uitgedeeld.
Helaas liet de techniek ons wat in de steek vanmorgen, hopelijk is dat probleem de volgende keer opgelost!

Wat gaan de kinderen leren dit blok?

Blok 5: We dragen allemaal ons steentje bij
Doel: De kinderen voelen zich betrokken bij de groep, de school en het onderwijs. Zij denken mee over en dragen bij aan de lesdoelen. Hierdoor worden zij meer eigenaar van hun eigen leerproces en de schoolcultuur. De kinderen leren zien wat hun eigen rol is in een (conflict)situatie en kunnen hier pro-actief mee omgaan.

Bij de groepen 1 t/m 4 zijn de lessen gericht op het:

herkennen van boosheid bij jezelf en de ander.

leren omgaan met je boosheid.

weer goed maken n.a.v. een conflict.

leren zoeken naar oplossingen voor een conflict.

leren wanneer iets helpen is en wanneer bemoeien.

verschil tussen helpen bij een conflict als scheidsrechter en helpen als mediator.

leren dat je op school leerlingmediatoren kunt vragen om te helpen wanneer je een conflict hebt.


Bij de groepen 5 t/m 8 leren de kinderen:

hoe we een eigen bijdrage kunnen leveren aan de groep en aan de school.

hoe ze activiteiten kunnen bedenken om het voor iedereen nog leuker te maken in de klas en in de school.

wat het verschil is tussen het uitvoeren van opdrachten en het zelf bedenken van en meebeslissen over plannen en activiteiten die goed zijn voor de groep.